Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Sociálna starostlivosť

Obec poskytuje občanom socialnu starostlivosť v nasledovnom rozsahu:

Teréna sestra 
Rozvoz obedov 
 

 Informácie o poskytovaných službách 032/658 52 33 p. Zuzana Paláková