Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Klub dôchodcov

Dvadsať rokov Klubu dôchodcov v Trenčianskej Turnej        

Ubehli nám roky nad hlavami,

Tichým srdcom sme už dôchodcami.

Ráč nás Bože, v dobrom zdraví strážiť,

Daj nám ešte trošku šťastia zažiť...

V kronike klubu sa zo zakladajúcej listiny Klubu dôchodcov v Trenčianskej Turnej  dozvedáme: „Z podnetu Obecného zastupiteľstva a starostu obce Ing. F. Ježíka 28.03.2004 vznikol Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej. Na ustanovujúcej členskej schôdzi bolo prítomných 143 členov". Prvou vedúcou klubu sa stala Ľubica Bolečková, od roku 2005 do r. 2007 klub viedla Janka Vojtasová a po nej až do roku 2023 Hedviga Papierniková. Terajšou vedúcou klubu je Janka Červeňanová. V súčasnosti pre takmer 200 členov akcie klubu pripravuje 11-členný výbor pod vedením vedúcej klubu Janky Červeňanovej v tomto zložení: Marta Betáková, Ing. Oľga Betáková, Marta Červeňanová, Ján Filina, Hedviga Papierniková, Ján Raninec, Vlasta Ranincová, Marta Šuleková, Pavol Vavruš a Mgr. Marta Zemánková. Každoročne sa stretávame na výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotíme činnosť za uplynulé obdobie. Účasť členov na výročných schôdzach i Katarínskych zábavách býva vysoká. Tieto sa konajú v reprezentatívnych priestoroch vynoveného kultúrneho domu, ktoré nám poskytuje starosta obce a obecné zastupiteľstvo, za čo im ďakujeme. Bohatá činnosť je i vďaka našim podporovateľom: Poľnohospodárskemu družstvu v Trenčianskej Turnej, firme BISBUS a VASPO.STONE, s.r.o.  Hudobný program nám ochotne zabezpečujú Turnianski heligonkári. V Mesiaci úcty k starším organizuje pre nás starosta a obecné zastupiteľstvo spoločenské posedenie s kultúrnym programom. V roku 2023 nám spríjemnil večer folklórny súbor Senior Družba Trenčín, v ktorom sú aktívni i naši členovia.

Za uplynulých dvadsať rokov sa môže Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej pochváliť veľmi bohatou činnosťou. Dôchodcovia v Turnej sú súci nielen do zábavy, ale i do práce.

Spolupráca klubu dôchodcov so ZŠ a MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej sa bohato rozvinula v čase, keď bola vedúcou klubu Janka Vojtasová a pokračuje i doteraz. Detský folklórny súbor Štvorlístok vystupuje pravidelne s programom na našich stretnutiach. Veľkým prínosom pre nás boli už 4 ročníky kurzu práce s počítačom, čo prispelo k zlepšeniu komunikácie v tejto oblasti s našimi deťmi a vnukmi. Fakt, že mnohé deti a vnuci bývajú mimo našej obce a cez internet sa s nimi môžeme rozprávať aj vidieť, bol pre nás veľkou motiváciou. Z iniciatívy učiteľov telesnej výchovy sme sa zúčastňovali telovýchovnej  činnosti pod názvom Športová olympiáda. Skúsili sme si pre nás nové pohybové aktivity a pokúsili sme sa i o florbalový zápas, zahrali sme si volejbal a bedminton. Naši členovia zas ochotne odovzdávajú svoje životné skúsenosti a schopnosti deťom v nasledovných oblastiach pod názvom: „Poznávanie chotára“, „O včelách", „Driapanie peria", "Kurz pečenia medovníkov a koláčov", „Život v Turnej kedysi".

Generácia dnešných dôchodcov si pamätá časy, keď sme si navzájom pomáhali viac

ako je to dnes bežné. Ľudia boli odkázaní na vzájomnú pomoc. Dedina bola menšia ako dnes, ale žili sme tu úžasný život! Preto my o dobrovoľníctve nehovoríme, ale ak treba, ideme na brigádu ako sme z mladosti zvyknutí. Či je to na kyselku, či pomôcť pri tvorbe nádherného adventného venca. Naši muži-záhradkári sa tiež aktívne zúčastnili na sadení ovocných stromčekov a líp v Brezinách i okolo cesty na Patlíkovú. Pred blížiacimi sa „Dušičkami" sme už ostatných 5 rokov vysádzali tuje, okopávali ich a upratovali cintorín. Účasť na brigádach býva veľmi vysoká, nakoľko sa ich zúčastňujú  i členovia občianského združenia Záhradkár, Slovenského červeného kríža, Slovenského zväzu telesne ťažko postihnutých a Únie žien Slovenska. Teší nás, že vzájomne spolupracujeme a preto sa i my zúčastňujeme na ich podujatiach.

Všetky naše dobrovoľnícke akcie vysoko prevyšuje projekt na obnovu turnianskej kyselky. Iniciátorkou bola Ing. Oľga Betáková. Na jar roku 2013 vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange sme vo výbore nášho klubu v spolupráci s OZ Záhradkár a pod záštitou nášho obecného úradu vypracovali projekt. Po schválení sme dostali finančný príspevok na obnovu turnianskej kyselky. Práce prebiehali pod odborným vedením Ing. Petra Zajaca. Pracovať sme začali na jar a skončili v októbri. Bolo potrebné vybrať starú výdrevu,  vyčistiť studničku od dlhoročných nánosov, dať novú jelšovú výdrevu a v nadzemnej časti prameň zakryť novou strieškou. Natierali sme časti, ktoré boli potrebné ošetriť. Bola nutná aj výmena pumpy. Vyčistili sme odtokový žľab a priestranstvo okolo vynoveného diela. V areáli kyselky sme pre návštevníkov pripravili nové ohnisko i s lavičkami a nakoniec sme vyrobili a osadili smerovky, aby kyselku každý našiel.  Celkovo bolo uskutočnených 19 brigád a neuveriteľných 530 brigádnických hodín. Na prácach v areáli kyselky sa zúčastnilo 24 osôb. Boli to dobrovoľníci z radov dôchodcov, záhradkárov a technickej skupiny obecného úradu. Urobili sme kus dobrej práce. Hlavne, že prameň je vyčistený, voda je dobrá, osviežujúca a môže slúžiť niekoľko desaťročí všetkým. Nakoniec sme pri príležitosti ukončenia prác zorganizovali posedenie všetkých, ktorí sa na projekte podieľali. Pospomínali sme zážitky, uskutočnili prezentáciu fotografií a zaspievali si 11- veršovú pesničku na melódiu ľudovej piesne „Pod Inovcom pod tým kopcom, ktorá začína takto:

V tých Lipníkoch pod Hrebeňom kyselka dobrá,

začali ju opravovať dôchodci z jara,

Z jari začali, v lete robili

A v jeseni ju konečne celkom spravili...

Najobľúbenejšími zo všetkých aktivít klubu sú autobusové zájazdy s rozmanitými cieľmi. Dlhoročnou organizátorkou autobusových zájazdov je Marta Šuleková. Od roku 2019 s ňou spolupracuje Janka Červeňanová a Ján Filina. Zorganizovali už dvanásťkrát letné dovolenkové pobyty do Lignana a päťkrát do Bibione v Taliansku. Veľký záujem je i o pravidelné návštevy termálnych kúpalísk vo Veľkom Mederi, Malých Bieliciach, Poľnom Kesove. Spoznávame i náš región, využili sme relaxačný pobyt v Piešťanoch a navštívili sme Beckov, Čachtice, Trenčianske Teplice, Machnáč, Inovec, Soblahov a ďalšie. Obľúbené boli i zájazdy do divadiel v Bratislave, Nitre, Trnave. Uskutočnili sme viacdenné autobusové zájazdy po Slovensku, Poľsku, Česku, Maďarsku. Navštívili sme Orloj v Starej Bystrici, Klin, Pieniny, Levoču, Duklu, Prešov i Bardejov. Prešli sme sa chodníkom v korunách stromov v Bachledovej doline. Pobudli sme v Krakove, Zakopanom, Gabčíkove, Štúrove i Ostrihome, Devíne, Prahe, Kutnej Hore, Lidiciach, na Velehrade...Využívajúc možnosť cestovania bezplatnou dopravou vlakom Ing. Oľga Betáková už desať rokov nezištne organizuje pre nás množstvo výletov. Stali sme sa pravidelnými návštevníkmi SND, NS i DPOH v Bratislave. Bohaté zážitky máme i z predstavení v DAB v Nitre, Jána Palárika v Trnave či Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pod jej vedením každoročne obdivujeme ľadovú krásu na Hrebienku, absolvujeme turistiku vo Vysokých Tatrách, Malej i Veľkej Fatre v letnom i zimnom období. Hlboký zážitok sme si odniesli z návštevy nového pútnického miesta na Butkove nad obcou Ladce. Päťdesiati účastníci púte v Skalnom sanktuáriu navštívili kaplnku i krížovú cestu v kameňolome.

Minulosť i všetky súčasné aktivity klubu dôchodcov máme zdokumentované v hodnotných kronikách klubu bohato doplnených fotografiami z našej činnosti. Dlhé roky ju úspešne vedie kronikárka Mgr. Marta Zemánková. Veríme, že i v budúcnosti budú kroniky studnicou poznania o činnosti klubu v uplynulých dvadsiatich rokoch.

Na slávnostnej členskej schôdzi v apríli 2024 vedúca klubu Janka Červeňanová spolu s výborom oboznámila členov s pripravovaným programom činnosti klubu na nasledujúce obdobie. Oslava 20. výročia klubu sa uskutočnila aj za účasti tých, ktorí boli pri vzniku klubu.

Veríme, že i nastupujúca generácia dôchodcov sa zapojí do práce klubu tak, aby platilo i naďalej pravidlo o veľkej aktivite dôchodcov v obci Trenčianska Turná!

Spracovali: Mgr. Marta Zemánková a Ing. Oľga Betáková

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28
1
29 30

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: