Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Matrika

Obec Trenčianska Turná - matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík. Do matričného obvodu patria obce Trenčianska Turná, Veľké Bierovce a Opatovce. 

Matričný úrad vedie:

Knihu narodení: Do knihy narodení sa zapisujú narodenia občanov, ktorí sa narodili v obvode Matričného úradu Trenčianska Turná. Do obvodu Matričného úradu Trenčianska Turná patria obce Trenčianska Turná, Veľké Bierovce a Opatovce. 

Knihu manželstiev: Do knihy manželstiev sa zapisujú cirkevné a civilné sobáše, ktoré boli uzavreté v obvode Matričného úradu Trenčianska Turná. Do obvodu Matričného úradu Trenčianska Turná patria obce Trenčianska Turná, Veľké Bierovce a Opatovce. 

Knihu úmrtí: Do knihy úmrtí sa zapisujú úmrtia občanov, ktoré nastali v obvode Matričného úradu Trenčianska Turná a vyhlásenia za mŕtveho štátneho občana Slovenskej republiky Okresným súdom v Trenčíne. Do obvodu Matričného úradu Trenčianska Turná patria obce Trenčianska Turná, Veľké Bierovce a Opatovce. 

Na matrike vybavíte:

Správne poplatky Typ: PDF dokument, Velkosť: 215.32 kB

Kontakt

Tel: 032/6585233
Mobil: 0902 908 411