Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Rybársky lístok

Rybársky lístok vydáva obec Trenčianska Turná na počkanie na základe žiadosti fyzickej osoby s platným občianskym preukazom alebo pasom.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Správny poplatok 

za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z..

Výška poplatku:

- týždenný - 1,50 €

- mesačný - 3,00 €

- ročný  - 7,00 €

- trojročný - 17,00 €

 

Oslobodení od poplatku sú:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

- zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,

- odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,

- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,

cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,

- osoby do 15 rokov.

 

Správny poplatok sa platí v pokladni OcÚ Trenčianska Turná v hotovosti.

 

Kontakt

Email: matrika@trencianskaturna.sk

Tel: 032/6585233