Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Súpisné čísla

Obec Trenčianska Turná určuje súpisné  čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla , rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla budove
 • Prílohy k žiadosti o určenie súpisného čísla:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • zameranie adresného bodu
  • geometrický plán (po realizačné zameranie stavby) alebo snímka z pozemkovej mapy
  • v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe.
 • Prílohy pre žiadosti o určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred 1.10.1976:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • kúpnu zmluvu alebo užívacie povolenie alebo darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • geometrický plán alebo kópia katastrálnej mapy, so zameraním adr. bodu
  • čestné vyhlásenie – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie.
 • Prílohy k žiadosti o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • zameranie adresného bodu 
  • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (v prípade, že stavba zanikla napríklad doklad o odstránení stavby….)
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Kontakt

Email: matrika@trencianskaturna.sk

Tel: +421 32 658 52 33

Správny poplatok:
Služba nie je spoplatnená.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28
1
29 30

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: