Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Správne poplatky

SPRÁVNE POPLATKY na úseku matrík a osvedčovania

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

1 Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

    2 €

2

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí / položka 2b /

    5 €

3

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu /položka 2c /

 
 

- v slovenskom jazyku

    2 €

 

- v cudzom jazyku

    3 €

4

Osvedčenie / položka 3 /

 
 

- podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

    2 €

 

- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis

    5 €

 

- podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

  10 €

 

- overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov

    2 €

5

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/   

    2 €

VNÚTORNÁ SPRÁVA

6 Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky /položka 17/

  10 €

7 Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt /položka 18a/   20 €
8 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby /položka 18b/   20 €
9

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti    /položka 18c/

  70 €
10 Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom /položka 18d/   70 €
11 Uzavretie manželstva medzi cudzincami /položka 18e/ 200 €
12 Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt /položka 18f/ 200 €
13

Zmena hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska    /položka 19a/

   3 € 
14 Zmena priezviska maloletých detí /položka 19b/   33 €
15 Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch /položka 19c/ 100 €

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: