Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Výzva Fondu na podporu umenia č. 8/2022

logo

Akvizícia knižníc

logoFond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v programe 5.1.4. Akvizícia knižníc.

 

            Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2022  boli našej obci Trenčianska Turná  v rámci programu 5.1.4. Akvizícia knižníc poskytnuté finančné prostriedky  v celkovej výške 1300,00 EUR na nákup knižného fondu.

Fond je hlavným partnerom projektu.

 

Názov projektu:

Revitalizácia knižničného fondu obce Trenčianska Turná

Začiatok realizácie:

01.07.2022

Koniec realizácie:

30.11.2022

Rozpočet:

1450,00 €

Podpora z FPU

1300,00 €

Spolufinancovanie – z rozpočtu obce

  150,00 €

Dátum vloženia: 24. 10. 2022 10:22
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 2. 2023 14:40
Autor: Správca Webu