Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

Názov projektu:      Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

Program:                 Program rozvoja vidieka  2014 – 2020

Spolufinancovaní fondom:    Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu: 

Realizáciou projektu  došlo k zmodernizovaniu a rekonštrukcii športového areálu v obci Trenčianska Turná. Prvá časť projektu spočíva v rekonštrukcii hracej plochy multifunkčného ihriska, druhú časť realizovaného projektu predstavuje vybudovanie – umiestnenie „workout ihriska“ – resp. workoutovej zostavy v rámci športového areálu.  Realizáciou projektu obec Trenčianska Turná prispela k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb.

Cieľ projektu:                                  

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov obce Trenčianska Turná. Technicky vyhovujúce a zmodernizované priestory zlepšia podmienky pre činnosť rôznych športových záujmových spolkov, podmienky pre trávenie voľného času obyvateľov, návštevníkov obce, turistov. Zároveň dôjde k zvýšeniu kvality občianskej vybavenosti  v obci a zlepšeniu kvality života jej obyvateľov.

Prijímateľ:                                        Obec Trenčianska Turná

Výška NFP:                                        25 246,09 EUR

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 10:47
Autor: admin prevod