Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. 
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení referenda

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Informácia o spôsobe hlasovania v referende

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre referendum

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a dáhradníka do okrskových volebných komisíí

- Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@trencianskaturna.sk   

Zverejnenie

Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

- Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@trencianskaturna.sk   

- Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme:

Obecný úrad, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná

Hlasovací preukaz

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

- Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@trencianskaturna.sk   

- Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu v písomnej forme:

Obecný úrad, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky