Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúca sestra“

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúca sestra

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

„vedúca sestra“

 

Dom sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná

913 21 Trenčianska Turná 829

 

v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

vedúca sestra.

Náplň práce: organizačné zabezpečenie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť.

Kvalifikačné predpoklady:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo

– Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom  odbore ošetrovateľská starostlivosť v:

      a) Komunite

      b) Psychiatrii

      c) Odboroch vnútorného lekárstva

      d) Odboroch chirurgie alebo

      e) Onkológii

– Odborná prax minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

– užívateľské zručnosti práce s PC

– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti                                                                              

– bezúhonnosť                                                                                                                                   

– vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady: 

– žiadosť o zaradenie do výberového konania

– motivačný list

– profesijný životopis

– kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch

– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 

Platové podmienky: podľa počtu rokov praxe od 1500,00 EUR.

 

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúca sestra“ najneskôr do 15.03.2023  vrátane na adresu: Obec Trenčianska Turná, DSS a ZpS Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

V Trenčianskej Turnej, dňa 17.02.2023                Ing. Peter Mikula, starosta obce                         

Dátum vloženia: 17. 2. 2023 9:53
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 2. 2023 9:56
Autor: Správca Webu

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sociálne siete