Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Riešenie migračných výziev v obci Trenčianska Turná

loga

Riešenie migračných výziev v obci Trenčianska Turná

 

loga

 

 

 

Obec Trenčianska Turná realizuje projekt financovaný z IROP 2014-2020

 

Názov projektu:                     Riešenie migračných výziev v obci Trenčianska Turná

Kód projektu v ITMS2014+:  302091CYF3

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu v rámci Integrovaného operačného programu.

 

Prioritná os: 

9. FAST CARE

Investičná priorita: 

9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 

9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

 

 

Celkové oprávnené výdavky ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:    91 000,00 EUR

NFP ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:                                           91 000,00 EUR

Vlastné zdroje financovania ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:             0,00 EUR

Obdobie realizácie:                                                      03/2022 – 04/2023

Opis projektu/ciele/výsledky projektu:

Obec Trenčianska Turná sa spolupodieľala v rámci poskytovania pomoci všetkým osobám, ktoré utekali pred vojnovým konfliktom. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine okrem výraznej administratívnej záťaže zamestnancov obce spojenej s evidenciou utečencov, vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

 

Cieľom projektu riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Základným cieľom bolo poskytnutie útočiska a pomoci, aby pokryla konkrétne potreby ukrajinských detí, žien, mužov, rodín a seniorov, ktorí do obce prišli. Obec Trenčianska Turná ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytla pomoc 35 osobám s dočasným útočiskom (z toho 13 osôb sú do 18 rokov).

Výsledky sú kvantifikované merateľnými ukazovateľmi:

  • Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)   počet 13
  • Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE) počet 22

 

 

Projekt korešponduje s globálnym i špecifickými cieľmi IROP.

Všetky aktivity v rámci projektu sú stanovené tak, aby bol naplnený globálny cieľ i špecifické ciele IROP.

 

plagat (121.81 kB)

Prílohy

plagat A3.pdf

plagat A3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,81 kB
Dátum vloženia: 19. 6. 2023 14:53
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 6. 2023 14:53
Autor: Správca Webu