Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná

Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná

Názov projektu : Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná
NFP: 399 429,68 EUR
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Trenčianska Turná.

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 10:45
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 10:45
Autor: admin prevod