Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

„Pre niekoho odpad, pre nás poklad“

„Pre niekoho odpad, pre nás poklad“

Tak znie názov projektu, ktorý sa nám podarilo v máji tohto roku získať. Našu základnú školu tak potešila správa o úspešnosti ďalšieho environmentálneho projektu. Trenčiansky samosprávny kraj schválil našu žiadosť o grant Zelené oči.

Poďme sa na úvod oboznámiť s obsahom tohto projektu.

Hlavným cieľom projektu je podporiť vzdelávanie žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Projekt rozvíja u žiakov schopnosť chápania a hodnotenia vzťahov medzi človekom a životným prostredím. Pri realizácii aktivít si žiaci prehlbujú vedomosti o odpade, triedení odpadu, o predchádzaní jeho tvorby a o recyklácii.

Našim veľmi vzácnym príkladom recyklácie je renovácia starých poškodených krosien, ktoré sa nachádzali v budove základnej školy. Počas letných prázdnin sa nám aj vďaka financiám z projektu, podarilo tieto krosná opraviť a sfunkčniť. Veríme, že pri nasledujúcich školských akciách pre verejnosť budete mať možnosť si ich pozrieť.

 

A teraz trošku zo zaujímavostí, ktoré sa týkajú odpadu. Vedeli ste, že plechovka sa rozkladá až 15 rokov alebo PET fľaša od nápoja až 100 rokov. A rekordmanom v čase rozkladu je sklo, ktoré sa rozkladá ..., a to Vám už neprezradím. Ale ak navštívite areál základnej školy, dozviete sa to. Pribudla nám v ňom nová informačno-vzdelávacia tabuľa  Čas rozkladu odpadu, ktorá je osadená vo vonkajšej environmentálnej učebni pri budove druhého stupňa. Takže ak budete mať cestu okolo, určite sa na ňu príďte pozrieť. Nájdete v nej aj odpoveď na otázku, ako je to s rozpadom skla.

 

Zameranie projektu je rozdelené do 3 základných aktivít:

Prvou aktivitou je rozvíjanie rovesníckeho vzdelávania. Starší žiaci učia mladších žiakov. Tomuto cieľu bola venovaná prednáška o odpade, ktorá bola realizovaná v máji 2021. Pripravili si ju žiačky z bývalej 9.A triedy Emmka Orságová a Ninka Máčalová pod dozorom p. učiteľky Brňovej. Na pomoc s tvorivými aktivitami im prišli Karolínka Vanková a Helenka Mikolášková. Prostredníctvom prezentácie sa mladší žiaci dozvedeli, čo je to odpad, ako predchádzať vzniku odpadu a pripomenuli si základné pravidlá triedenia odpadu. Vysvetlili si tiež, prečo odpad nepatrí do prírody, ako dlho sa niektoré druhy odpadu rozkladajú a ako negatívne môžu pôsobiť na prírodu. Súčasťou prezentácie bolo aj krátke video o recyklácii a množstvo ďalších aktivít. Jednou z nich bolo triedenie odpadu, ktorý si dievčatá do jednotlivých tried priniesli. Úlohou dobrovoľníkov bolo tento odpad vytriediť do správnych nádob. A veľmi pozitívnu odozvu mala tvorivá časť ich prednášky. Kde si žiaci mohli sami vyrobiť ďalekohľad z papierovej rolky, fotoaparát z krabičky od liekov, stojan na perá z plastovej fľaše, alebo tašku zo starého trička.

 

Druhou aktivitou projektu je tkanie na detských krosnách s využitím odpadového materiálu. Dievčatá tkali na hodinách techniky a ako materiál poslúžili staré tričká, ktoré už doma nikto nenosí, pretože sú poškodené, rozťahané alebo sprané. Na tkanie dievčatám slúžili malé krosná s priadzou a hrebenček, pomocou ktorého spevňovali tkaný výrobok. Postup tkania im veľmi ochotne vysvetlila naša šikovná p. Hudeková., za čo jej patrí veľká vďaka. Na hodinách tkania sa zúčastnili dievčatá z 9.B triedy pod dozorom p. učiteľky Hrnčárovej - Vachánkovej. Výsledkom ich práce boli krásne farebné tkané koberčeky.

 

Veľmi zaujímavou a lákavou sa stala tretia aktivita, a to tvorba obrazov umeleckej tapisérie z recyklovaných materiálov. V jedno piatkové popoludnie bola do našej základnej školy pozvaná lektorka p. Miladka Ždrnja, ktorá nám predviedla svoje umenie.  A nielen to, pani Ždrnja nám vysvetlila tvorbu tapisérii a pod jej vedením mali možnosť žiaci a zamestnanci školy vytvoriť vlastné umelecké dielo technikou „maľby vlnou“. A čo je to, tá „maľba vlnou“? Ide o strihanie, prepletanie a spájanie chumáčikov vlny, textílii a iných materiálov do rôznych tvarov a kompozícii na podkladovú látku. Pri tvorbe účastníci použili aj rôzne zbytky materiálov, čím podporili hlavnú myšlienku projektu, recykláciu. Na záver bolo potrebné obrazy zafixovať pomocou textilného stroja.

Keď  budú obrázky hotové, budete mať možnosť si ich pozrieť na „online“ výstave. Jej súčasťou budú aj utkané koberčeky. Sledujte webovú stránku našej základnej školy www.zstrencturna.sk a nenechajte si výstavu ujsť.

"Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa". 

                                                                                                          Mgr. Barbara Brňová

Poznámka vedenia školy:

Projekt vypracovala a realizovala pani učiteľka Mgr. Barbara Brňová. Venovala sa mu s veľkým nasadením nielen v čase, kedy pracovala v našej škole, ale aj po odchode na rodičovskú dovolenku. Patrí jej za to veľká VĎAKA a UZNANIE!

 

K. Masaříková

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 10:39
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 10:42
Autor: admin prevod