Menu
Obec Trenčianska Turná
ObecTrenčianska Turná

Výměnou informací k prohlubování československé vzájemnosti

Výměnou informací k prohlubování československé vzájemnosti

GIS1

Hlavným cieľom projektu je "prehĺbiť väzby príhraničných oblastí, intenzifikovať ich spoluprácu a vytvoriť informačný
a komunikačný priestor pre zdieľanie informácií medzi oboma partnermi. Hlavný projektový cieľ je plne v súlade s prioritnou
osou č. II Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia
a životného prostredia a prispieva k napĺňaniu cieľa osi - Zvýšenie využívania informačných technológií.
Hlavným partnerom projektu je Město Bojkovice. Celkové náklady projektu sú 184 733 EUR
Hlavným cezhraničným partnerom projektu je Obec Trenčianska Turná.

Hlavný mapový portál      

Nahlasovanie porúch

Dátum vloženia: 10. 7. 2022 17:55
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2022 17:57
Autor: admin prevod